INFO / INTERVIEW & ARTIKEL

KULTUREN PÅ P1

Første kvinde på Brandes gavle. Link til P1, hør 14:37 inde i programmet.

Værter: Karen Secher og Tore Leifer.Untitled 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.